Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Havo
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vwo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Curriculum

Geschiedenis van schoolboeken

24-8-2018
Geschiedenis in de klas. (z.j.). Geschiedenis van schoolboeken.  Geraadpleegd op 11 juli 2014.
Deze website is van primair belang voor materiaal- en leerplanontwikkelaars, en kan ook interessant zijn voor docenten geschiedenis. Op deze pagina van de website www.geschiedenisindeklas.com zijn enkele documenten over de geschiedenis van het geschiedenisonderwijs verzameld. De website stelt dat er tot nu toe weinig aandacht is besteed aan dit onderwerp, en poogt hier een verandering in te brengen. Er is inmiddels een twaalftal boeken en documenten verzameld.