Sector
  • Pabo
  • Po
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Leraren
Vakspecifiek thema
  • Historisch besef
  • Historisch denken en redeneren

Geschiedenis. Oriëntatie op jezelf en de wereld. Advies kennisbasis

24-8-2018
HBO-Raad, & Vereniging van Hogescholen. (2018). Geschiedenis. Oriëntatie op jezelf en de wereld. Advies kennisbasis. Delft: HBO-Raad.
Deze publicatie is van belang voor lerarenopleiders en leerkrachten in het basisonderwijs. Zij is een advies voor de kennisbasis geschiedenis, die valt onder de categorie Oriëntatie op jezelf en de wereld. Deze kennisbasis is opgesplitst in een kerndeel en een profieldeel. Het eerste richt zich op elementaire docentenkennis van het betreffende vak. Het profieldeel biedt ruimte voor verdieping. En daarmee ook voor individuele profilering van zowel student als opleiding.