Sector
 • Arbeidsmarkt
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
 • Toetsing
 • Toetsing en examens

Geschiedenisdidactiek. Handboek voor de vakdocent

24-8-2018
Wilschut, A., Straaten, D. van, & Riessen, M. van. (2013). Geschiedenisdidactiek. Handboek voor de vakdocent (2e druk). Bussum: Coutinho.
ISBN

9789046903025

Dit handboek is interessant voor docenten geschiedenis (in opleiding), leerplanontwikkelaars en beleidsmakers. Het beschrijft de geschiedenisdidactiek voor studenten en docenten, en gaat uit van het hele scala aan belangrijke competenties van de leraar. Alle bouwmaterialen komen daarbij aan bod: teksten, afbeeldingen, audiovisueel en digitaal materiaal, maar ook musea en omgevingsonderwijs. Deze worden steeds in verband gebracht met de leerdoelen van het geschiedenisonderwijs en de competenties van de docent. Bij het boek is een website beschikbaar. Studenten vinden hier de illustraties uit het boek in kleur, audio- en videomateriaal en oefeningen; voor docenten zijn er lesvoorbeelden in PowerPoint.