Sector
 • Pabo
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
 • Toetsing en examens
 • Toetsing
 • Aansluiting VO-HO

Handreiking aardrijkskunde. Toelichting bij de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo

30-8-2018
Oorschot, F. (2014). Handreiking aardrijkskunde. Toelichting bij de bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo. Enschede: SLO.

Op verzoek van het ministerie van OCW heeft SLO een handreiking gemaakt met daarin een uitwerking van en toelichting op de bijzondere nadere vooropleidingseisen. Op basis van deze handreikingen kunnen docenten voorbereidingsprogramma’s ontwikkelen en kan de aspirant-student zich voorbereiden op de toelatingstoetsen. Ook voor toets- en materiaalontwikkelaars kunnen de handreikingen nuttig zijn.

Iedere handreiking bevat in ieder geval de volgende informatie:

 • korte algemene inleiding over toelatingstoets;
 • beknopte inhoudelijke toelichting op de leerstof voor de toets;
 • preciezere uitwerking van de leerstof in leerdoelen met nadere specificaties:
  je kunt zien wat wel en niet bevraagd kan worden in de toelatingstoetsen;
 • bijlagen: bronmateriaal, voorbeeldopgaven en toetsmatrijs.