Sector
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Filosofie
Leerplankundig thema
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Handreiking
  • Kwaliteitsborging schoolexamens
  • Vaardigheden
  • Verrijken
Vakspecifiek thema
  • Burgerschap
  • Historisch denken en redeneren

Handreiking inhoudelijke uitwerking examenprogramma filosofie havo (kerndomeinen). Nieuwe uitgebreide versie

5-8-2015
Boekstal, P., Oosthoek, D., Schwab, H.W., & Wessels, J. (2002). Handreiking inhoudelijke uitwerking examenprogramma filosofie havo (kerndomeinen). Nieuwe uitgebreide versie. Enschede: SLO.
Deze handreiking voor docenten filosofie in de tweede fase is gekoppeld aan het examenprogramma filosofie en beperkt zich tot de kerndomeinen A tm D. De handreiking geeft docenten filosofie handvatten bij de eindtermen van dit schoolexamen.