Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
 • Differentiatie
 • Curriculum
 • Omgaan met verschillen
 • Examenprogramma
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Maatwerk
 • PTA
 • Samenhang
 • Toetsing
 • Vaardigheden
 • Vakintegratie
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Geografisch besef
 • Geografisch wereldbeeld
 • Geografische benadering

Handreiking schoolexamen aardrijkskunde havo/vwo

Ankoné, H., & Vaart, R. van der. (2007). Handreiking schoolexamen aardrijkskunde havo/vwo. Enschede: SLO.
Deze handreiking (opdrachtgever: OCW) is bedoeld voor leraren aardrijkskunde in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, curriculumontwikkelaars en schoolleiders. De handreiking voor het schoolexamen hoort bij de vernieuwingen die in 2007 zijn ingegaan in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Deze handreiking kan door docenten worden gebruikt om de schooleigen keuzes vorm te geven en bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. Zo is de positie van het vak in de Tweede Fase beschreven, waarbij wordt ingegaan op contexten, concepten en het realiseren van transfer. Daarnaast worden de onderdelen voor het schoolexamen uitgelegd en toegelicht en wordt er ingegaan op het PTA en toetsing van de schoolexamenonderdelen. De gedachte achter het schoolexamen is vormgegeven in de ministeriële nota 'Ruimte laten en keuzes bieden in de tweede fase havo en vwo' (2003), waarvan de leidende gedachte is dat scholen meer vrijheid en keuzemogelijkheden moeten krijgen voor de invulling van hun onderwijs in de Tweede Fase. Dit betekent dat er (a) minder voorgeschreven eindtermen zijn en (b) dat deze minder gedetailleerd zijn dan voorheen het geval was. Ook zijn alle vormvoorschriften voor het schoolexamen geschrapt. Docenten zijn nu, binnen de wettelijke kaders, vrij hun schoolexamens naar eigen inzicht in te richten.