Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • PTA
 • Schoolexamen
 • Toetsing en examens
 • Toetsing
 • Vakdidactiek

Handreiking (digitaal) schoolexamen geschiedenis vmbo

24-8-2018
Deze digitale handreiking is van belang voor docenten geschiedenis vmbo bovenbouw, leerplanontwikkelaars, beleidsmakers en schoolleiders. Het biedt docenten geschiedenis in de bovenbouw van het vmbo niet-voorschijvende suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden (tweederde deel van het examenprogramma) zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen, maar zijn niet verplicht van die geboden ruimte gebruik te maken. De handreiking bevat onder andere: mogelijke invulling van het schoolexamen; vormen van toetsing en suggesties voor de weging; loopbaanoriëntatie en –begeleiding en mogelijke vakkenintegratie.