Sector
  • Gymnasium bovenbouw
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Management en organisatie
Vakinhoud
  • Management & organisatie
Leerplankundig thema
  • Examensyllabus

Handreiking schoolexamen management & organisatie

28-8-2018
Welp, E. (2007). Handreiking schoolexamen management & organisatie. Enschede: SLO.
Dit document (opdrachtgever: OCW) is relevant voor docenten m&o, leerplan- en materiaalontwikkelaars, beleidsmakers en schoolleiders. De handreiking hoort bij de vernieuwingen die in 2007 zijn ingegaan in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs. Het begint met een beschrijving van de positie van het vak m&o in de tweede fase, en een weergave van de veranderingen ten opzichte van het tot pre-2007 examenprogramma. Daarna wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen het havo- en het vwo-programma, en op de verdeling van de leerstof over het centraal examen en het schoolexamen. Vervolgens worden de eindtermen voor het schoolexamen toegelicht en uitgelegd. De mogelijkheden voor toetsing van de eindtermen in het schoolexamen worden geschetst, en suggesties worden gedaan voor weging van de verschillende toetsen. Ten slotte wordt ingegaan op afstemmingsmogelijkheden met andere vakken in de Tweede Fase, en wordt besproken welke mogelijkheden scholen vanaf 2007 hebben om eigen onderdelen toe te voegen aan de onderdelen die in het schoolexamen wettelijk voorgeschreven zijn.