Sector
  • Eerstegraads lerarenopleiding
  • Hbo
  • Pabo
  • Wo
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Examenprogramma

Het geschiedeniscurriculum in Australië

24-8-2018
Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority. (2013). Het geschiedeniscurriculum in Australië.
Deze website is interessant voor docenten geschiedenis, leerplanontwikkelaars en beleidsmakers. Zij bevat een uitgebreid overzicht van het nationale geschiedeniscurriculum in Australië. Van het Foundation Year tot Year 10 worden de kernonderzoeksvragen, inhoudsbeschrijvingen (historische kennis en begrip & historische vaardigheden), vereisten en enkele voorbeeldportofolio's aangeboden. Het Australische geschiedeniscurriculum is gebaseerd op een benadering waarbij de geschiedenis van Australië in de context van de wereldgeschiedenis wordt geplaatst. Begrip van de wereldgeschiedenis vergroot de waardering van de scholieren voor de geschiedenis van Australië.