Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Hbo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Vakinhoud
 • De tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)
 • De tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)
 • De tijd van Grieken en Romeinen (3000 v C - 500 n C)
 • De tijd van jagers en boeren (tot 3000 v C)
 • De tijd van monniken en ridders (500 - 1000)
 • De tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600)
 • De tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)
 • De tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)
 • De tijd van steden en staten (1000 - 1500)
 • De tijd van televisie en computer (vanaf 1950)
Leerplankundig thema
 • Curriculum

Het nieuwe examen geschiedenis havo/vwo

18-8-2015
Wilschut, A., Boom, S.,  Besouw,  G. van, Nonhebel, M., Boxtel, C. van, Drie J. van, & Straaten, D. van. (2007). Het nieuwe examen geschiedenis havo/vwo. Tilburg: MeteoConsult. Geraadpleegd op 23 juli 2014
De bijdragen in dit nummer van de Studiehuisreeks hebben betrekking op experimenten (pilot) met het nieuwe geschiedenisexamen in 2007.