Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Leraren
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Historisch besef
 • Historisch denken en redeneren
 • Historische contexten

Het nieuwe geschiedenisexamen havo en vwo. Tips, informatie en handreikingen

18-8-2015

Tuithof, H., & Besouw, G. van. (2013). Het nieuwe geschiedenisexamen havo en vwo. Tips, informatie en handreikingen. Kleio (2), 44-47.

Docenten geschiedenis in de bovenbouw havo/vwo, beleidsmakers en leerplanontwikkelaars kunnen in dit artikel informatie vinden over de opzet van het nieuwe geschiedenisexamen zoals dat vanaf 2015 eruit zal zien. De auteur spreekt met een docent die al vanaf 2004 betrokken is bij het pilot programma; de oude situatie wordt met de nieuwe situatie vergeleken; er worden verschillende tips geboden om leerlingen voor te bereiden op het nieuwe examen en er is een heldere uiteenzetting van de beslissingen iedere sectie dient te maken. Het artikel sluit af met een globaal voorbeeld van een PTA Geschiedenis voor het vwo.