Sector
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vo
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Vakdidactiek

Het pilotexamen geschiedenis havo

18-8-2015
Klein, S. e.a. (2006). Het pilotexamen geschiedenis havo. Kleio 47 (6), 40-45.
Dit artikel is relevant voor beleidsmakers, leerplanontwikkelaars en docenten geschiedenis. Het is een kritische beschouwing van de geschiedenispilot op havo die begon in 2004 en werd afgesloten in 2006, toen leerlingen voor het eerst centraal examen deden over domein B.