Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakinhoud
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Eindtermen
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vernieuwing examenprogramma's
 • Examenprogramma

Het vak maatschappijwetenschappen. Voorstel examenprogramma

18-8-2015
Schnabel, P., Noordink, H., & Weme, B. de. (2007). Het vak maatschappijwetenschappenVoorstel examenprogramma. Enschede: Netzodruk.
ISBN

978.90.329.2290.0

Dit adviesrapport (opdrachtgever: OCW) is bedoeld voor beleidsmakers. Het is een eerste aanzet voor een nieuw examenprogramma maatschappijwetenschappen voor havo/vwo. In het eerste hoofdstuk worden hiervoor de kaders geschetst en zijn keuzes gemaakt in de voor het vak relevant geachte concepten en contexten. Hoofdstuk 2 beschrijft aspecten die van belang zijn bij de ontwikkeling en de invoering van een nieuw examenprogramma. Het laatste hoofdstuk is te zien als een catalogus van mogelijkheden voor de vormgeving van het nieuwe examenprogramma; het bevat een beschrijving van mogelijke contexten, geordend naar domeinen. Per context zijn voorbeelden van eindtermen gegeven, voorzien van een nadere toelichting. Dit hoofdstuk is een inspiratiebron voor docenten en voor een vervolgcommissie die het programma nader dient te concretiseren en naar de behoeften van respectievelijk havo en vwo te differentiëren.