Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Leermiddelen en ICT

Histoforum

24-8-2018
Kaap, A. van der. (n.d). Histoforum. Geraadpleegd op 17 juli 2012, van www.histoforum.net
Deze website is een waardevol hulpmiddel voor docenten geschiedenis. Zij bevat informatie over en voor het geschiedenisonderwijs, zoals lesmateriaal, toetsmateriaal, vakinformatie en vakdidactische artikelen. Docenten geschiedenis kunnen op deze website terecht om inspiratie op te doen voor hun lessen en om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het geschiedenisonderwijs. Zij verkent eveneens de mogelijkheden van ICT voor het vak.
Contactpersoon