Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Leraren
Vakspecifiek thema
 • Historisch besef
 • Historisch denken en redeneren

Historisch denken in miniatuur

Klein, S. (2013). Historisch denken in miniatuur. Kleio, april 2013, 52-54.
Dit artikel is relevant voor docenten geschiedenis, leerplanontwikkelaars en beleidsmakers. Het is het eerste in een serie artikelen over domein A en het nieuwe Centraal Examen (2015). Er wordt onder andere ingegaan op onjuiste interpretaties van het begrip reprsentativiteit.