Sector
  • Eerstegraads lerarenopleiding
  • Hbo
  • Tweedegraads lerarenopleiding
  • Wo
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Professionalisering
  • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Historisch denken en redeneren

Historisch denken. Basisboek voor de vakdocent

24-8-2018
Straaten, D. van, Claassen, R., Groot, F., Raven, A., & Wilschut, A. (2012). Historisch denken. Basisboek voor de vakdocent. Assen: Van Gorcum.
ISBN

9789023249528

Dit boek is bedoeld voor leraren geschiedenis in opleiding, lerarenopleiders en docenten geschiedenis. Het is een handzaam overzicht voor de aankomende leraar over historisch denken. Historisch denken is een belangrijke vaardigheid van de geschiedenisdocent. Omdat een historicus de 'werkelijkheid' van het verleden niet kan waarnemen, is hij aangewezen op overblijfselen die nooit precies vertellen wat er gebeurd is. Omdat de definitieve waarheid van het verleden niet gereconstrueerd kan worden, dient de historicus op een verantwoorde, wetenschappelijke manier met het verleden bezig te zijn: historisch denken is een van de kenmerken hiervan. De inhoud van deze publicatie is mede gebaseerd op de kennisbasis geschiedenis voor de lerarenopleiding voortgezet onderwijs. Het boek bevat onder andere voorbeelden die de theorie gemakkelijk overdraagbaar maken; studievragen die verwijzen naar hoofdpunten in de tekst en teksten en opdrachten die een toepassing van de theorie mogelijk maken.
Contactpersoon