Sector
  • Basisonderwijs
  • Pabo
  • Po
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Historisch denken en redeneren
  • Historisch besef

Historisch tijdsbesef in het basisonderwijs. Een vergelijking tussen Engeland en Nederland

Groot-Reuvekamp, M. de. (2014). Historisch tijdsbesef in het basisonderwijs. Een vergelijking tussen Engeland en Nederland. Kleio, februari 2014.
Hoewel kinderen vanaf een jaar of zes al blijken te beschikken over een begin van historisch tijdsbesef, start het geschiedenisonderwijs in Nederland op de meeste scholen pas in groep 5 of 6 op een leeftijd van acht of negen jaar. In Engeland start het geschiedenisonderwijs al vroeger,bij leerlingen van vijf jaar.
Kunnen wij daarin iets leren van Engeland? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen het Engelse
en het Nederlandse curriculum en wat zijn de succesfactoren en struikelblokken?