Sector
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vo
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Centraal examen
  • Toetsing en examens

History Sylllabus. Leaving Certificate

18-8-2015
The Stationery Office. (2003). History Sylllabus. Leaving Certificate. Dublin: Government Publications Sales Office.
Deze syllabus is interessant voor leerplanontwikkelaars en beleidsmakers. Hij is bedoeld als handleiding in het geschiedenisonderwijs op zowel de Ordinary als Higher levels in Ierland. De kerngedachte die wordt uitgesproken in de syllabus is dat het vak geschiedenis beschouwd moet worden als een verkenning van wat historici geloven wat er in het verleden gebeurd is, gebaseerd op een onderzoek naar het beschikbare bewijs. Centraal staat dan ook een gedetailleerde studie; nadruk op vaardigheden; het werken met historisch bewijs en het uitvoeren van een onderzoek.