Sector
  • Havo
  • Havo bovenbouw
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vo
  • Vwo
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Centraal examen
  • Toetsing en examens

History Curriculum Republic of Ireland

24-8-2018
The Stationery Office. (2003). History Sylllabus. Leaving Certificate. Dublin: Government Publications Sales Office.

Deze syllabus is bedoeld als handleiding voor het geschiedenisonderwijs in zowel de Ordinary als de Higher levels in de Republiek Ierland. Kerngedachte is dat het vak geschiedenis beschouwd moet worden als een verkenning van wat historici geloven wat er in het verleden gebeurd is, gebaseerd op een onderzoek naar / met behulp van het beschikbare bewijs. Centraal staat dan ook een gedetailleerde studie van feiten én bronnen, met een sterke nadruk op historische vaardigheden zoals het werken met historisch bewijs en doen  van een onderzoek.