Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Curriculum

History Curriculum Hong Kong (secondary 1 - 3)

24-8-2018
Ministerie van Onderwijs Hong Kong. (1996). History (secondary I-III). Syllabuses for secondary schools in Hong Kong. Hong Kong: Ministerie van Onderwijs.

De belangrijkste doelen van het geschiedenisonderwijs in Hong Kong, zoals omschreven in deze syllabi voor de onderbouw, zijn: interesse opwekken in het verleden; de leerlingen het heden laten begrijpen in de context van het verleden;  bijdragen aan de kennis en het begrip van de eigen en andere culturen;  de leerlingen voor te bereiden op het leven als volwassene en als burger. De syllabus bevat naast een gedetailleerd leerplan ook een uitgebreide leeslijst voor leraren (in het Engels).