Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Curriculum

History (secondary I-III). Syllabuses for secondary schools

Ministerie van Onderwijs Hong Kong. (1996). History (secondary I-III). Syllabuses for secondary schools in Hong Kong. Hong Kong: Ministerie van Onderwijs.
Deze syllabi voor het geschiedenisonderwijs zijn van belang voor leerplanontwikkelaars en beleidsmakers, evenals voor geschiedenisdocenten. Ze worden aanbevolen door OCW. De belangrijkste doelen van het geschiedenisonderwijs, zoals omschreven in deze syllabi, zijn: interesse in het verleden bij de studenten op te wekken; de leerlingen het heden laten begrijpen in de context van het verleden; het bijdragen aan de kennis en het begrip van de eigen en andere culturen; de leerlingen voor te bereiden op het leven als volwassene en als burger. De syllabus bevat naast een gedetailleerd leerplan ook een uitgebreide leeslijst voor leraren (in het Engels).