Sector
  • Pabo
  • Mbo
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Toetsing
  • Toetswijzer
  • Aansluiting VO-HO

Instapniveau pabo - quickscan geschiedenis

24-8-2018
Diggele, J. van. (2014). Instapniveau pabo - quickscan geschiedenis. Woerden: MBO diensten.
Dit document is bestemd voor aankomende PABO-studenten die zich willen voorbereiden op de PABO entree-toets. Het gaat om een matchingsonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in hoeverre bestaande bronnen aansluiten op de bijzondere nadere vooropleidingseisen. In dit geval zijn de bronnen bekeken die aangewezen zijn als relevante bronnen voor de bestaande entreetoets Mens en Wereld voor de pabo. SLO heeft leerdoelen geformuleerd voor de bijzondere, nadere vooropleidingseisen. In het onderzoek zijn de bronnen gerelateerd aan deze SLO-leerdoelen.