Sector
  • Hbo
  • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Leraren
  • Kennisbasis

Kennisbasis docent aardrijkskunde Master

30-8-2018
HBO-Raad, & Vereniging van Hogescholen. (2011-2012). Kennisbasis docent aardrijkskunde Master. Delft: HBO-Raad.
Deze publicatie is van belang voor lerarenopleiders, docenten aardrijkskunde (in opleiding), leerplan- en materiaalontwikkelaars en beleidsmakers. In de kennisbasis van het vak aardrijkskunde is de theoretische en methodische kennis van het vak vastgelegd, en hij beschrijft wat startbekwame docenten op masterniveau vakinhoudelijk en didactisch in huis horen te hebben. Het belangrijkste doel van de kennisbasis is studenten, lerarenopleiders, verwante opleidingen, het werkveld en de samenleving duidelijkheid te verschaffen over de 'body of knowledge'. De kennisbasis is verder geschikt als referentiekader voor leerplanontwikkeling, als instrument voor kwaliteitszorg, en desgewenst als inhoudelijk raamwerk voor samenwerking tussen hbo-masteropleidingen. De gevraagde kennis en vaardigheden zijn overzichtelijk ingedeeld in domeinen en subdomeinen. Duidelijke voorbeelden lichten de vereisten verder toe.