Sector
  • Hbo
  • Tweedegraads lerarenopleiding
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Leraren
  • Kennisbasis

Kennisbasis docent algemene economie Master

28-8-2018
HBO-Raad, & Vereniging van Hogescholen. (2011/2012). Kennisbasis docent algemene economie master. Delft: HBO-Raad.
Deze publicatie is van belang voor lerarenopleiders, docenten economie (in opleiding), leerplan- en materiaalontwikkelaars en beleidsmakers. De kennisbasis vormt een systematische beschrijving van de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden waarover studenten beschikken aan het eind van hun hbo-masteropleiding tot bevoegd docent algemene economie in het voorbereidend hoger onderwijs (havo en vwo). De kennisbases algemene economie zijn: micro- en macro-economie; monetaire economie; collectieve sector; internationale economische betrekkingen; economische tools; wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen en vakdidactiek economie.