Sector
  • Wo
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Leraren
  • Kennisbasis
Vakspecifiek thema
  • Historisch besef
  • Historisch denken en redeneren
  • Historische werkwijzen

Kennisbasis docent geschiedenis Master

HBO-Raad, & Vereniging van Hogescholen. (2011/2012). Kennisbasis docent geschiedenis master. Delft: HBO-Raad. Geraadpleegd op 16 juli 2014, van http://10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_master/kb_geschiedenis_master.pdf
Deze publicatie is van belang voor lerarenopleiders, docenten geschiedenis (in opleiding), leerplan- en materiaalontwikkelaars en beleidsmakers. De kennisbasis vormt een systematische beschrijving van de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden waarover studenten beschikken aan het eind van hun hbo-masteropleiding tot bevoegd docent geschiedenis in het voorbereidend hoger onderwijs (havo en vwo). De kennisbases geschiedenis zijn: conceptuele principes van geschiedenis; wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen; historische vakkennis en vakdidactiek geschiedenis.