Sector
  • Wo
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Leraren
  • Kennisbasis
Vakspecifiek thema
  • Historisch besef
  • Historisch denken en redeneren
  • Historische werkwijzen

Kennisbasis docent geschiedenis Master

24-8-2018
HBO-Raad, & Vereniging van Hogescholen. (2011/2012). Kennisbasis docent geschiedenis master. Delft: HBO-Raad. Geraadpleegd op 16 juli 2014, van http://10voordeleraar.nl/documents/kennisbases_master/kb_geschiedenis_master.pdf

De kennisbasis vormt een systematische beschrijving van de vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en vaardigheden waarover studenten beschikken aan het eind van hun hbo-masteropleiding tot bevoegd docent geschiedenis in het eerstegraads domein van voorbereidend hoger onderwijs (bovenbouw havo en vwo).

De kennisbasis geschiedenis zijn: conceptuele principes van geschiedenis; wetenschappelijke grondslagen en ontwikkelingen; historische vakkennis en vakdidactiek geschiedenis.