Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
 • Levensbeschouwing
Vakinhoud
 • Burgerschap
Leerplankundig thema
 • Kerndoelen
 • Vakintegratie

Keuzes en dilemma's bij het leergebied mens en maatschappij

Drie, J. van, Meijs, L., Noordink, H., & Spee, M. (2004). Keuzes en dilemma's bij het leergebied mens en maatschappij. Enschede: SLO.
Deze publicatie is interessant voor docenten die werkzaam zijn in het leergebied mens en maatschappij en methodemakers. Voor dit nieuwe vak is er nooit een curriculum ontwikkeld. Het ontbreekt dan ook aan een leerlijn en aan een structuur voor het vak. Het ministerie heeft SLO gevraagd om aan verdere expertise ontwikkeling te doen voor leergebieden. Het project Mens en maatschappij is daarom op zoek gegaan naar een rationale van waaruit een tweejarig curriculum voor het leergebied ontwikkeld kan worden. Deze rationale moet houvast kunnen bieden voor de vragen die gesteld worden, de centrale begrippen en ook voor de keuze van thema‚Äôs.