Sector
  • Gymnasium
  • Gymnasium onderbouw
  • Havo
  • Havo onderbouw
  • Vo
  • Vwo
  • Vwo onderbouw
Leerplankundig thema
  • Aansluiting

Kies jij economie? Docentenhandleiding havo en vwo

18-2-2016

Welp, E. (2012). Kies jij economie? Docentenhandleiding havo en vwo. Enschede: SLO.

Deze modules zijn bedoeld voor docenten economie die lesgeven aan derde klas leerlingen havo/vwo. Het is een lessenpakket bestaande uit een tweetal gedifferentieerde modules met als uitgangspunt om de leerlingen een goed beeld te geven van wat economie is en hoe het vak wordt vormgegeven. Het doel van deze lessen is leerlingen in klas 3 een bewuste keuze te laten maken voor het vak economie in de vierde klas. Het lesmateriaal is gericht op zowel 'doorstromers' (zij die het vak economie gaan volgen), 'wikkers en wegers' (zie die nog twijfelen), als 'afbuigers' (zij die het vak economie niet zullen kiezen). Leerlingen worden met herkenbare situaties geconfronteerd waarin met name het concept MARKT een rol speelt. Bronnen moeten worden geanalyseerd en kennis moet worden toegepast. In de verschillende opdrachten is onderscheid aangebracht door middel van zogenaamde toetswoorden. Deze toetswoorden geven het gewenste beheersingsniveau per opdracht aan (memoriseren, begrijpen en toepassen). Voor de afbuigers is het lesprogramma enigzins aangepast in de zin dat het meer toegepast is op leerlingen uit het N-profiel en C&M profiel.