Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Pabo
 • Po
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Aardrijkskunde

Kiezen en delen: beschouwingen over de inhoud van het schoolvak aardrijkskunde

30-8-2018
Vaart, R. van der. (2001). Kiezen en delen: beschouwingen over de inhoud van het schoolvak aardrijkskunde. Utrecht: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.
Deze publicatie is interessant voor docenten aardrijkskunde, beleidsmakers en leerplanontwikkelaars. Het betreft een beschouwing over de inhoud van het schoolvak aardrijkskunde en bevat eveneens de opmaat voor het vigerende programma.
Contactpersoon