Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Leerlingenmateriaal
 • Leermiddelen
 • Lespakket

Kijk om je heen. Lespakket voor het leergebied Mens en maatschappij in de basisvorming

Kampfraath, J., Kouwenberg, M., Kuijer, T. de, & Wuisman, T. (2003). Kijk om je heen. Lespakket voor het leergebied Mens en maatschappij in de basisvorming. Enschede: SLO. Geraadpleegd op 24 september 2014, van http://www.slo.nl/downloads/archief/Kijk_20om_20je_20heen.doc/
In dit lesmateriaal voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs gaan leerlingen steden, waaronder hun eigen stad, bekijken en onderzoeken. O.a. komt aan bod wat mensen  vinden van de plaats waarin ze wonen. Ook maken leerlingen kennis met andere plaatsen in de wereld, bijvoorbeeld in Marokko.