Sector
  • Eerstegraads lerarenopleiding
  • Havo
Leerplankundig thema
  • Betekenisvol leren
Vakspecifiek thema
  • Economisch besef
  • Economisch denken en redeneren
  • Economische werkwijzen

Klaslokaalexperimenten, games en simulaties in het economieonderwijs

28-8-2018

Welp, E., & Arkel, C. van. (2009). Klaslokaalexperimenten, games en simulaties in het economieonderwijs. Amsterdam: Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel.

Deze katernen zijn interessant voor docenten economie (in opleiding) en lerarenopleiders. De essentie van de vakdidactiek van de economische vakken wordt hierin bijeengebracht. In deze zeven digitale katernen – conceptgericht en contextgericht economieonderwijs; denkvaardigheden; klaslokaal experimenten; rekenvaardigheden; taal en taalgerichtheid; toetsen en beoordelen en vakkenintegratie—wordt naast de vakdidactische thema’s tevens aandacht besteed aan aanverwante vakken (zaakvakken) en ondersteunende vakken (wiskunde en Nederlands) en het aandeel van de economische vakken in het leergebied 'mens en maatschappij'.