Sector
  • Po
Vakgebied
  • Levensbeschouwing
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Vakdidactiek

Kwaad voor kinderen. Holocausteducatie in het basisonderwijs. Masterscriptie Katholieke Universiteit Leuven

Buckinx, H. (2011). Kwaad voor kinderen. Holocausteducatie in het basisonderwijs. Masterscriptie Katholieke Universiteit Leuven. Geraadpleegd op 15 oktober 2013, van http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/3d1e4c7fc446165562b01b31bbd7eb5f.pdf
Beleidsmakers en curriculumontwikkelaars kunnen deze publicatie gebruiken om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor Holocausteducatie in het basisonderwijs. Het is een Belgische masterscriptie die de mogelijkheden en beperkingen van Holocausteducatie in het basisonderwijs evalueert. Zij bespreekt enkele controverses omtrent de verschillende interpretaties van de oorsprong van de Holocaust, het uniciteits- versus universalistisch debat, en de vraag of Holocausteducatie een vorm van geschiedenisonderricht, dan wel van etnisch/religieus onderwijs moet zijn. De auteur stelt dat deze drie controverses van cruciaal belang zijn voor de organisatie van Holocausteducatie. De thesis beschrijft de methodiek van "Historical empathy" die ontwikkeld is in de Angelsaksische wereld en vertaald kan worden als tijd- en plaatsgebondenheid. Middels een didactiek die steunt op drie pijlers –het analyseren van primaire en secundaire bronnen; het contextualiseren van de verkregen informatie en het zelfstandig verwerken van die informatie—kunnen de basiscontroverses overstegen worden. Deze thesis heeft de pedagogische krijtlijnen getrokken waarbinnen Holocausteducatie in de basisschool en het secundair onderwijs georganiseerd kan worden, maar wijst ook op de uitdagende beleidsvragen die de methode oproept. Is het Vlaamse onderwijs gericht op kennisverwerving of op het vermogen om zelfstandig (ethisch) te denken? En is het beleid bereid om deze arbeidsintensieve en langetermijnpedagogie te financieren?