Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Toetsing en examens

Leaving certificate History Syllabus

NCCA. (2003). Leaving certificate History Syllabus. Geraaadpleegd op 18 juli 2014, van http://www.curriculumonline.ie/getmedia/da556505-f5fb-4921-869f-e0983fd80e50/SCSEC20_History_syllabus_eng.pdf
Deze website bevat informatie die relevant is voor docenten geschiedenis, beleidsmakers en curriculumontwikkelaars. Ze geeft een overzicht van de centrale examens geschiedenis in Ierland en legt uit hoe het curriculum in elkaar steekt. De geschiedenissyllabus in Ierland is recentelijk herzien en heeft tot doel de kennis van de leerling met betrekking tot het verleden vanuit verschillende perspectieven te ontwikkelen. Leerlingen ontwikkelen verschillende onderzoeksvaardigheden en de methode heeft tot doel leerlingen historisch bewijs te leren waarderen. Zodoende leren de leerlingen het verleden en de maatschappij waarin zij leven te waarderen.