Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Pabo
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Vakspecifiek thema
 • Taalgericht vakonderwijs

Leer de vaktaal gebruiken. Taalgericht geschiedenisonderwijs helpt leerlingen de stof te begrijpen

Boxtel, C. van, & Drie, J. van. (2010). Leer de vaktaal gebruiken. Taalgericht geschiedenisonderwijs helpt leerlingen de stof te begrijpen. Kleio, 2010. Geraadpleegd op 24 september 2014, van http://www.expertisecentrum-geschiedenis.nl/cms_data/vanboxtel_vandrie_2010.pdf
Dit artikel is interessant voor docenten geschiedenis en methodemakers. De opbrengst van  het geschiedenisonderwijs is niet altijd wat we ervan verwachten. Eén van  de oorzaken hiervan is de gebrekkige taalvaardigheid van veel leerlingen. Leerlingen hebben moeite met het lezen van de  leerstof, het bronnenmateriaal en de opdrachten die vragen om  een  uitgebreid antwoord. De schooltaal staat meestal ver af van het taalgebruik van leerlingen. In dit artiekel vertellen Carla van Boxtel en Jannet van Drie over de mogelijkheden van
taalgericht geschiedenisonderwijs.