Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek

Leerlingen construeren het verleden. Actief Historisch Denken 3

Aardema, A., Havekes, H., & Vries, J. de. (2011). Leerlingen construeren het verleden. Actief Historisch Denken 3. Boxmeer: Stichting Geschiedenis, Staatsinrichting en Educatie.
Dit boek is bedoeld voor docenten geschiedenis en curriculum- en materiaalontwikkelaars. Het is het derde boek in een reeks met activerende werkvormen voor het geschiedenisonderwijs, gebaseerd op een idee van David Leat. In Nederland heeft sinds 2002 een groep vakdidactici van de Radboud Universiteit Nijmegen en docenten geschiedenis gewerkt aan een reeks leeractiviteiten die ertoe moesten bijdragen dat leerlingen tegelijk werken aan het vergroten van de historische (feiten)kennis, aan het vergroten van de ‘big picture’ en historische (en algemene) vaardigheden gingen toepassen. Dit resulteerde in de leeractiviteiten van Actief Historisch Denken. Onder actief historisch denken wordt verstaan dat leerlingen de (historische) werkelijkheid niet als een vanzelfsprekendheid aanvaarden, maar beoordelen – mede- vanuit een historische invalshoek (kennis/begrip van het verleden, historische vaardigheden en benaderingswijzen). De nadruk ligt dus op de (re)constructie van het verleden door leerlingen. Een aantal ontwerp-uitgangspunten van Actief Historisch Denken zijn: leerlingen (re)construeren de geschiedenis op grond van een (historische) vraag of probleem; leerlingen moeten hun (historische) voorkennis gebruiken om antwoorden te formuleren; de opdrachten maken gebruik van samenwerken leren en bij het leren van de leerlingen is niet alleen aandacht voor de vakkennis, maar ook voor de vakspecifieke vaardigheden en voor het proces van historisch denken.