Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo bovenbouw
Vakinhoud
 • Welvaart en groei
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Vakdidactiek
Vakspecifiek thema
 • Economisch denken en redeneren
 • Concept-contextbenadering

Leren voor transfer, een empirisch onderzoek naar de concept- en contextbenadering in het economieonderwijs

Knepppers, H.C. (2007). Leren voor transfer, een empirisch onderzoek naar de concept- en contextbenadering in het economieonderwijs. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
ISBN

9789078087083

Het schoolvak economie werd voor de Mammoetwet van 1968 alleen onderwezen op de hbs, en pas na de invoering van de Mammoetwet (Teulings, 2005) in de gehele bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De doelstelling was leerlingen in tewijden in het vak economie, zoals dat op
de universiteit werd onderwezen. Vanaf ongeveer 1970 ontstond er bij leraren, onder leiding van Herman Hartkamp, protest tegen dit programma. Uit dit protest ontstond in 1974 de Landelijke Werkgroep Economie Onderwijs, die tot doel had het economieonderwijs dichter bij de leerling
te brengen. Dat is een lange strijd geworden, die pas de laatste jaren geslecht lijkt te worden. Het nieuwste programma (beoogde invoering 2010) door de commissie
Teulings (2005), is gericht op het voorbereiden van de leerling op een adequate deelname aan het maatschappelijk verkeer. Leerlingen dienen bij het vak economie
te leren de maatschappelijke werkelijkheid te bekijken met een economische bril. De leerling leert maatschappelijke contexten – de dagelijkse werkelijkheid – te analyse-
ren met gebruikmaking van economische begrippen. Als het onderwijs daarin slaagt, is de leerling daartoe in staat gedurende zijn leven in steeds veranderende omstan-
digheden. Het leren voor transfer op school is dus nog steeds zeer actueel.