Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis

Lesbrieven Taalgericht Vakonderwijs geschiedenis en economie

SLO. (z.j.). Lesbrieven Taalgericht Vakonderwijs geschiedenis en economie. Geraadpleegd op 12 september 2014, van http://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/publicaties/tgvo/
Lesbrieven Taalgericht Vakonderwijs is een website voor docenten werkzaam in het voortgezet onderwijs met lesbrieven voor de vakken economie en geschiedenis. In deze lesbrieven wordt speciaal aandacht besteed aan taalvaardigheden van leerlingen.