Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Levensbeschouwing
Vakinhoud
 • Burgerschap
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Maatwerk
 • Planningsinstrument
 • Samenhang
Vakspecifiek thema
 • Burgerschap

Maatschappelijk verantwoord: Instrument voor zelfevaluatie actief burgerschap en sociale integratie

Bron, J. (2009). Maatschappelijk verantwoord: Instrument voor zelfevaluatie actief burgerschap en sociale integratie. Enschede: SLO.
Deze publicatie is relevant voor schoolleiders en docenten maatschappijvakken. Het instrument is een hulpmiddel bij het bepalen in hoeverre een school de diverse mogelijkheden om actief burgerschap en sociale integratie te implementeren werkelijk benut. De gebruiker kan bepalen in hoeverre een onderdeel van het schoolbeleid volgens de eigen maatstaven als voldoende wordt beoordeeld, ofwel dit punt voor verbetering van vatbaar is. Aan de hand van dit instrument kan een dialoog worden gestart over de verschillende aspecten die samenhangen met burgerschap. Het is raadzaam om bij het doornemen de schoolgids en/of website en schoolbeleidsplannen bij de hand te hebben. Ten slotte richt het instrument zich zowel op visievorming, kenmerken van de schoolkentext en op de mogelijkheden van de school om visie te vertalen naar een planmatig aanbod.