Sector
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
  • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
  • Examensyllabus

Maatschappijleer II vmbo. Syllabus centraal examen 2015

College voor Examens. (2013). Maatschappijleer II vmbo. Syllabus centraal examen 2015. Utrecht: CvE.
Deze publicatie is van belang voor docenten maatschappijleer vmbo, leerplan- en materiaalontwikkelaars en schoolleiders. De syllabus van het centraal examen maatschappijleer II voor het betreffende jaar is te vinden op de website examenblad.nl. De syllabus bevat de specificaties van het examenprogramma.