Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Maatschappijleer
 • Maatschappijkunde
Leerplankundig thema
 • Exemplarisch lesmateriaal
 • Vakintegratie
 • Samenhang

Maatschappijleer en wiskunde op havo en vwo

Kr├╝ger, J. (2004). Maatschappijleer en wiskunde op havo en vwo. Enschede: SLO.
Deze publicatie is is relevant voor beleidsmakers, leerplanontwikkelaars en docenten wiskunde en maatschappijvakken. Het betreft de vragen welke onderdelen van Wiskunde A bruikbaar zijn bij sociaal-wetenschappelijk onderzoek, en hoe komen die onderdelen in de meeste gebruikte methoden voor wiskunde aan bod. Eveneens worden er enkele voorbeelden aangeboden van uitgebreide wiskunde opdrachten die te maken hebben met onderwerpen in de maatschappijleer.