Sector
  • Havo
  • Havo bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Examensyllabus

Maatschappijwetenschappen havo. Syllabus centraal examen 2015

College voor Examens. (2013). Maatschappijwetenschappen havo. Syllabus centraal examen 2015. Utrecht: CvE.
Deze publicatie is van belang voor docenten maatschappijwetenschappen havo, leerplan- en materiaalontwikkelaars en schoolleiders. De syllabus van het centraal examen maatsmaatschappijwetenschappen voor het betreffende jaar is te vinden op de website examenblad.nl. De syllabus bevat de specificaties van het examenprogramma.