Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakinhoud
 • Onderzoeken, analyseren, interpreteren en verslag doen
Leerplankundig thema
 • Centraal examen
 • Examenprogramma
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • Vernieuwing examenprogramma's

Maatschappijwetenschappen. Vernieuwd examenprogramma

Schnabel, P., & Meijs, L. (2009). Maatschappijwetenschappen. Vernieuwd examenprogramma. Enschede: SLO.
ISBN

978 90 329 2324 2

Dit rapport (opdrachtgever: OCW) is van belang voor beleidsmakers, leerplanontwikkelaars, schoolleiders en docenten maatschappijwetenschappen. Het is een voorstel voor een nieuw examenprogramma maatschappijwetenschappenvoor zowel havo als vwo, en bevat onderwerpen (domeinen), eindtermen, de verdeling van domeinen over centraal examen en schoolexamen en eventuele keuzemogelijkheden in het schoolexamen. Het bevat tevens een nadere uitwerking van de concept-contextbenadering, de verschillen tussen havo en vwo en de samenhang met andere vakken. De vervolgcommissie adviseert het ministerie om na de uitwerking van de eindtermen voor het centraal examen door een syllabuscommissie, een pilot te starten waarin docenten, Cito en CEVO, materiaalontwikkelaars en opleiders de gelegenheid krijgen dit nieuwe examenprogramma te beproeven.