Sector
  • Pabo
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VO-HO

Naar een instapniveau pabo. Advies inzake bijzondere nadere vooropleidingseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek

Diephuis, R., Sluijsmans, L. Hoeven, M. van der, Beker, Th., Graft, M. van, Oorschot, F., ... Stroo, R. (2013). Naar een instapniveau. Advies inzake bijzondere nadere vooropleidingseisen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Enschede: SLO.
Dit adviesrapport is vooral relevant voor aankomende PABO-studenten en opleiders, die meer willen weten van de vooropleidingseisen. Het advies is, door SLO gemaakt in opdracht van het ministerie van OCW voor een nadere invulling van vooropleidingseisen voor de opleiding tot leraar basisonderwijs. Dit advies bevat een
inhoudelijke beschrijving van een instapniveau voor aardrijkskunde, geschiedenis en het
domein natuur & techniek dat bestaat uit de vakgebieden biologie en natuurkunde.