Sector
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Curriculum

Nationaal Geschiedenis Curriculum in Australië

24-8-2018
ACARA. (z.j.). Nationaal Geschiedenis Curriculum in Australië.
Dit overzicht van het nationale geschiedeniscurriculum in Australië is interessant voor beleidsmakers, curriculumontwikkelaars en docenten geschiedenis. Het bevat een gedetailleerd overzicht van het curriculum van Foundation tot Year 10. Per jaar zijn er een beschrijving van het niveau, enkele kernvragen, inhoudsbeschrijving (historische kennis en begrip en historische vaardigheden) en het einddoel te vinden. Het curriculum benadert de geschiedenis van Australië in de context van de wereldgeschiedenis. Zodoende worden studenten voorbereid op de wereld (lokaal, regionaal en mondiaal) waarin zij leven. Een begrip van de wereldgeschiedenis versterkt de waardering van de Australische geschiedenis.
Contactpersoon