Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
Vakgebied
 • Management en organisatie
Vakinhoud
 • Management & organisatie
Leerplankundig thema
 • Vernieuwing examenprogramma's
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek
 • 21e eeuwse vaardigheden
Vakspecifiek thema
 • Ondernemerschap

Ondernemerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs

Vercoulen, H. (2012). Ondernemerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs. Factor D, 2012, (1), 11-16.
Dit artikel is interessant voor docenten m&o en leerplanontwikkelaars. Het betreft een interview met Rogier Biesmans van het Mill Hill College in Goirle. Biesmans heeft als docent m&o een ondernemerschapsproject opgezet in de vorm van een profielwerkstuk, omdat naar zijn mening het ondernemerschapsonderwijs ontbreekt in het huidige curriculum van m&o. Het doel van het project was de leerlingen een introductie tot het ondernemerschap te geven.