Sector
  • Basisonderwijs
  • Pabo
  • Po
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Toetsing en examens

Onderwijs op peil? Een samenvattend overzicht van 20 jaar PPON

Schoot, F. van der. (2008). Onderwijs op peil? Een samenvattend overzicht van 20 jaar PPON. Arnhem: Cito.
Deze publicatie is van belang voor beleidsmakers, leerplanontwikkelaars en schoolleiders. Zij is een reflectie op en evaluatie van twintig jaar Periodiek Peilingonderzoek van het Onderwijsbureau in Nederland (PPON). Enkele belangrijke vragen die aan het begin van het artikel gesteld worden: wat is er allemaal gebeurd? Wat is er terechtgekomen van de uitgangspunten? Wat hebben de inspanningen opgeleverd aan inzichten over de ontwikkelingen van kwaliteit? En hoe is de stand van zaken anno nu? Het begint met een stukje voorgeschiedenis en een chronologisch overzicht, dan volgt een overzicht van de peilingonderzoeken die in de loop der jaren zijn uitgevoerd. Vervolgens wordt een specifiek doel van de peilingsonderzoeken belicht en volgt er een overzicht van de resultaten van de peilingonderzoeken, gebaseerd op standaarden en jaarvergelijkingen. Het algemene beeld dat opdoemt uit de jaarvergelijkingen is dat er weinig of geen ontwikkeling is over de afgelopen twintig jaar; niet in positief en niet in negatief opzicht voor kennis- en vaardigheidniveau van de leerlingen.