Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo

Onderwijserfgoed

Onderwijsraad, inspectie en nationaal onderwijsmuseum. (2009). Onderwijserfgoed. Den Haag: Onderwijsraad, inspectie en nationaal onderwijsmuseum.
Deze website is interessant voor leraren en docenten, beleidsmakers, leerplan- en materiaalontwikkelaars en eenieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis en de ontwikkeling van het onderwijs in Nederland. Op deze website worden bronnen uit verschillende onderwijscollecties bijeengebracht: de verslagen van de Inspectie van het Onderwijs, de adviezen van de Onderwijsraad en een selectie uit de collectie van het Nationaal Onderwijsmuseum. De openbare collectie biedt een unieke mogelijkheid om zelf onderzoek te doen en zo een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het onderwijs in Nederland.