Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Gymnasium
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo onderbouw
 • Vmbo
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Filosofie
 • Geschiedenis
 • Maatschappijleer
 • Levensbeschouwing
Leerplankundig thema
 • Samenhang

Op zoek naar samenhangend onderwijs in de Mens- en maatschappijvakken

Bloothoofd, T., Meijs, L., Weme, B. de, & Scheffers, B. (2002). Op zoek naar samenhangend onderwijs in de Mens- en maatschappijvakken. Geraadpleegd op 24 september 2014, van http://www.slo.nl/downloads/archief/Samenhang__MenM.doc/
In deze publicatie voor docenten die werkzaam zijn in het leergebied mens en maatschappij, leest u over een zoektocht naar samenhangend onderwijs in de Mens- en maatschappijvakken in de basisvorming in Nederland. Vijf scholen hebben meegewerkt om samenhangend onderwijs in de Mens- en maatschappijvakken zichtbaar te maken.