Sector
 • Alle onderwijstypen
 • Arbeidsmarkt
 • Basisonderwijs
 • Cluster 1
 • Cluster 2
 • Cluster 3
 • Cluster 4
 • Dagbesteding
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Hbo
 • Mbo
 • Pabo
 • Po
 • Praktijkonderwijs
 • So
 • Speciaal basisonderwijs
 • So/Vso
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vervolgonderwijs
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
 • Vmbo onderbouw
 • Vo
 • Volwasseneneducatie
 • Vso
 • Vve
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
 • Wo
Vakgebied
 • Geschiedenis
Vakinhoud
 • De tijd van burgers en stoommachines (1800 - 1900)
 • De tijd van de wereldoorlogen (1900 - 1950)
 • De tijd van Grieken en Romeinen (3000 v C - 500 n C)
 • De tijd van jagers en boeren (tot 3000 v C)
 • De tijd van monniken en ridders (500 - 1000)
 • De tijd van ontdekkers en hervormers (1500 - 1600)
 • De tijd van pruiken en revoluties (1700 - 1800)
 • De tijd van regenten en vorsten (1600 - 1700)
 • De tijd van steden en staten (1000 - 1500)
 • De tijd van televisie en computer (vanaf 1950)
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek
 • Curriculum

Oriëntatie op geschiedenis. Basisboek voor de vakdocent

Riessen, M. van, Rovers, F., & Wilschut, A. (red). (2011). Oriëntatie op geschiedenis. Basisboek voor de vakdocent (3e herziene druk). Assen: Van Gorcum.
ISBN

978 90 232 476 92

Dit boek is bedoeld voor docenten geschiedenis (in opleiding) en kan ook relevant zijn voor lerarenopleiders. Het bevat een uitgebreid overzicht van, en toelichting op de tien tijdvakken die centraal staan in het geschiedenisonderwijs. In dit boek worden alle kenmerkende aspecten, verdeeld over tien hoofdstukken – één tijdvak per hoofdstuk – voor de vakleraar op heldere en overzichtelijke wijze besproken. Daarnaast zijn er voorbeelden van gebeurtenissen, personen en documenten. Aan de hand daarvan kan een onderwerp worden ingeleid of toegelicht. Ten slotte worden bij elk onderwerp ‘Vragen van betekenis’ geformuleerd: zaken die te denken geven en die een goed aanknopingspunt bieden voor een gesprek met leerlingen over de zin en betekenis van thema’s in de geschiedenis. Met deze ingrediënten is dit een onmisbaar studieboek voor de toekomstige geschiedenisleraar en een handig naslagwerk voor de zittende leraar die zijn weg zoekt in het nieuwe lesprogramma.