Sector
 • Gymnasium
 • Gymnasium bovenbouw
 • Gymnasium onderbouw
 • Havo
 • Havo bovenbouw
 • Havo onderbouw
 • Tweedegraads lerarenopleiding
 • Vo
 • Vwo
 • Vwo bovenbouw
 • Vwo onderbouw
Vakgebied
 • Geschiedenis
Leerplankundig thema
 • Vakdidactiek

Oriëntatiekennis toetsen. Analyse en handreiking geschiedenis

24-8-2018
Riessen, M. van, Logtenberg, A., & Meijden, B. van der. (2009). Oriëntatiekennis toetsen. Analyse en handreiking geschiedenis. Amsterdam: LEMM-IVGD.
ISBN

978-94-90147-03-7

Deze publicatie is bedoeld voor docenten geschiedenis. Zij bevat een analyse van wat moet worden verstaan onder oriëntatiekennis en een handreiking voor het maken van toetsen over oriëntatiekennis. De auteurs stellen dat kennis van de tien tijdvakken en 49 kenmerken pas oriëntatiekennis wordt als die kennis gebruikt wordt om betekenis te geven aan iets wat tot dan toe onbekend was. Voor men kan gaan toetsen of leerlingen zich goed historisch kunnen oriënteren, moeten er drie vragen beantwoord worden: hoe komen leerlingen in aanraking met 'het terrein van' de geschiedenis; wat moet je bij leerlingen ontwikkelen om ervoor te zorgen dat zij zich historisch oriënteren, en hoe kun je toetsen of leerlingen zich historisch kunnen oriënteren? Vervolgens gaan de auteurs in op de werkwijze en geven een analyse van bestaande toetsen. Aan het einde worden enkele handreikingen gedaan.
Contactpersoon