Sector
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis

Oude geschiedenis examens vwo (vanaf 1999)

24-8-2018
Universiteit Leiden. (z.j.). Oude geschiedenis examens vwo (vanaf 1999). Geraadpleegd op 10 december 2012, van http://www.alleexamens.nl/alleexamens/vwo/?Vak=Geschiedenis
Deze website is interessant voor materiaalontwikkelaars, leerplanontwikkelaars en docenten geschiedenis. Ze bevat alle examens vanaf 1999 voor geschiedenis vwo. De opgaven, bijlagen, normeringen en correctievoorschriften voor alle examens van de betreffende periode zijn hier te downloaden.
Contactpersoon