Sector
  • Havo
  • Havo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Examens

Oude geschiedenisexamens havo (vanaf 1999)

24-8-2018
Universiteit Leiden. (z.j.). Oude geschiedenisexamens havo (vanaf 1999). Geraadpleegd op 12 december 2012, van http://www.alleexamens.nl/alleexamens/havo/?Vak=Geschiedenis
Deze website is interessant voor materiaalontwikkelaars, leerplanontwikkelaars en docenten geschiedenis. Ze bevat alle examens en examenbundels vanaf 1999 voor geschiedenis havo. De opgaven, bijlagen, normeringen en correctievoorschriften voor alle examens van de betreffende periode zijn hier te downloaden.
Contactpersoon