Sector
  • Basisonderwijs
  • Pabo
  • Po
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Toetsing en examens

PPON Geschiedenis en aardrijkskunde einde basisonderwijs

Cito. (2011). PPON Geschiedenis en aardrijkskunde einde basisonderwijs. PPON informeert (19). Arnhem: Cito.
Deze publicatie is bedoeld voor leerplanontwikkelaars en schoolleiders. Het is een verslag van een peilingsonderzoek voor de vakken geschiedenis en aardrijkskunde. Voor dit onderzoek zijn enkele aspecten van het onderwijsaanbod voor de groepen 6, 7 en 8 onderzocht. Ook werden de leeropbrengsten van het onderwijs aan het einde van de basisschool onderzocht. De leerlingen in jaargroep 8 hebben daarvoor over zeven onderwerpen uit het leerplan voor aardrijkskunde en acht onderwerpen uit het leerplan voor geschiedenis vragen beantwoord. Enkele belangrijke conclusies zijn: voor de meeste leraren is geschiedenis een apart vak; de gemiddelde lestijd is in alle drie de jaargroepen één uur per week; vrijwel alle leraren maken gebruik van een geschiedenismethode; internet wordt veel gebruikt en ook het digitale schoolbord is in opmars; overladen onderwijsprogramma hindert het meest en de nieuwe tijdvakken worden door de meeste leraren al gebruikt.